Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. NullpunktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Nullpunkt

4.2.6

a) Finn stigningstallet til den rette linja som er tegnet i koordinatsystemet.

Koordinatsystem. Illustrasjon.
vis fasit

Vi kan ta utgangspunkt i et punkt på grafen, for eksempel punktet 1, 1. Når vi beveger oss 1 enhet langs førsteaksen, stiger grafen med 2 enheter.

Stigningstallet er 21=2

b) Skriv opp funksjonsuttrykket til den lineære funksjonen som gir denne rette linja.

vis fasit

Kaller funksjonen for f. Grafen til funksjonen f skjærer andreaksen i punktet 0, -1. Konstantleddet er dermed -1

Funksjonsuttrykket kan da skrives som

fx=2x-1

c) Hva er nullpunktet til funksjonen?

vis fasit

Nullpunktet er der grafen skjærer førsteaksen.

Grafisk ser vi at nullpunktet er x=12.

Ved regning setter vi

    fx = 02x-1=0      2x=1       x=12