Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
 3. FunksjonerChevronRight
 4. Lineære funksjonerChevronRight
 5. Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra grafenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra grafen

Den generelle lineære funksjonen kan skrives som f(x) = ɑx + b der ɑ er stigningstallet og b er konstantleddet. For å finne funksjonsuttrykket, må vi derfor finne ɑ og b.

lineær funksjon.graf.

I koordinatsystemet til høyre har vi tegnet grafen til en lineær funksjon.

Grafen skjærer y-aksen i punktet (0, -1).
Det betyr at b=-1.

Husk at du alltid finner konstantleddet ved å se hvor grafen skjærer y-aksen!

Når vi går en enhet til høyre fra (0, -1), må vi gå to enheter opp på y-aksen for å treffe grafen. Det betyr at a=2.

Funksjonsuttrykket blir derfor f(x)=2x-1.

Legg merke til at vi like gjerne kan ta utgangspunkt i et annet punkt på grafen for å finne stigningstallet. Vi ser av grafen at vi får samme resultat om vi tar utgangspunkt i punktet (2, 3).

Læringsressurser

Lineære funksjoner

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Matteboka 1T

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.