Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Hvordan tegne grafen til en lineær funksjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan tegne grafen til en lineær funksjon

Hvordan kan vi raskt tegne grafen til den lineære funksjonen g gitt ved g(x) = −2x + 4 ?

lineær funksjon.graf.

Metode 1

Vi tegner grafen på grunnlag av verditabellen

Vi vet at grafen blir en rett linje. Da er det egentlig nok med to punkter i verditabellen, men det er lurt å ta med et tredje punkt for kontrollens skyld.
Vi klarer oss godt med hoderegning her og fyller ut tabellen!

x

g(x)

-3

10

1

2

5

-6

lineær funksjon.graf.

Metode 2

Vi tegner grafen på grunnlag av stigningstall og konstantledd

Siden konstantleddet b=4, skjærer grafen andreaksen for y=4. Punktet (0, 4) ligger derfor på grafen.

Stigningstallet er -2. Vi tar utgangspunkt i punktet (0, 4), går en enhet til høyre, og stigningstallet forteller at vi må bevege oss parallelt med y-aksen 2 enheter ned for igjen å møte grafen. Vi kommer til punktet (1, 2). Vi har da to punkter på grafen og kan trekke linjen gjennom disse punktene.

Metode 3

Vi tegner grafen med et digitalt verktøy

Definisjonsmengden er her alle reelle tall. I GeoGebra skriver du inn funksjonsuttrykket på skrivelinjen eller i algebrafeltet. Fra Algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til Grafikkfeltet.

Lineær graf i GeoGebra. Skjermbilde.