Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. SannsynlighetChevronRight
  4. Hva er sannsynlighet?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hva er sannsynlighet?

3.1.1

Du skal nå gjøre et forsøk sammen med en annen elev. Dere skal kaste en terning 50 ganger hver. Det kan være lurt at en av dere kaster, mens den andre noterer resultatet. Resultatene skal føres inn i en tabell som vist nedenfor. Ta deg tid og vær nøyaktig.

Eksempel på hvordan du skal gjøre det (50 kast):

Antall øyne
1
2 3 4 5 6 Sum
"Tellerad"
||||||| |||||||||| ||||||||||| |||||||| |||||||| |||||| 50
Antall 7 10 11 8 8 6 50
Relativ frekvens
750=0,14
1050=0,20 1150=0,22 850=0,16 850=0,16 650=0,12 1

50 kast elev nr 1:

Antall øyne
1
2 3 4 5 6 Sum
"Tellerad"Antall


Relativ frekvens


50 kast elev nr 2:

Antall øyne
1
2 3 4 5 6 Sum
"Tellerad"Antall


Relativ frekvens


Ser dere noe mønster for de relative frekvensene?

3.1.2

Du skal nå bruke resultatene du fant i forrige oppgave.

a) Legg sammen resultatene du fikk i de to tabellene i forrige oppgave i en tabell med 100 kast.

Hva kan du si om de relative frekvensene?

Dersom du ikke har to tabeller, bruker du tallene i eksemplet som den ene tabellen. 100 kast med terning:

Antall øyne
1
2 3 4 5 6 Sum
AntallRelativ frekvens3.1.3

Å kaste en tegnestift er også et tilfeldig forsøk. Det er to utfall av forsøket. Tegnestiften kan lande med spissen opp eller med spissen ned.

Du skal nå gjøre et forsøk med en tegnestift og finne ut hva sannsynligheten er for at tegnestiften du bruker skal lande med spissen opp, eller med spissen ned, når du kaster den.

a) Hvor mange utfall har du?

vis fasit

Det er to utfall, spissen opp og spissen ned.

b) Kast en tegnestift 50 ganger og presenterer resultatet i en sannsynlighetsmodell.

Utfall
Spiss opp
Spiss ned
Sum
AntallRelativ frekvensc) Sammenlikn din modell med en annen elev.

Er modellene like? Hva kan en eventuell forskjell skyldes?

vis fasit

Forskjellen kan skyldes

-Ulike tegnestifter

-For få kast

-Forskjellig underlag

3.1.4

Ved kast av to pengestykker er det tre mulige utfall, «to kron», «to mynt» eller «en kron og en mynt».

a) Skriv ned hvilken fordeling du tror det blir mellom disse tre utfallene.

b) Kast to pengestykker 50 ganger og regn ut den relative frekvensen for hvert av de tre utfallene.

Utfall
To kron
To mynt
En kron og
en mynt
Sum
AntallRelativ frekvensc) Ta dine resultater og legg disse sammen med sidemannen sine resultater.

d) Finn den relative frekvensen nå.

e) Presenter resultatet i en sannsynlighetsmodell.

f) Ble resultatet som du hadde forventet?

3.1.5

a) Hvor mange utfall har du når du kaster en vanlig terning?

vis fasit

6 mulige utfall, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presenteres ofte som 1, 2, 3, 4, 5

b) Hvor mange utfall har du dersom du kaster to terninger og summerer antall øyne?

vis fasit

11 mulige utfall 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

c) Hvor mange utfall har du dersom du kaster en mynt og en terning?

vis fasit

12 mulige utfall m1, k1, m2, k2, m3, k3, m4, k4, m5, k5, m6, k6

m1 står for mynt og 1 på terningen osv.

d) Hvor mange utfall har du i en vanlig kortstokk på 52 kort når du skal trekke et kort?

vis fasit

Der er 52 mulige utfall.

Læringsressurser

Sannsynlighet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter