1. Home
 2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
 3. GeometriChevronRight
 4. Trigonometri 2ChevronRight
 5. SinussetningenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sinussetningen

Vi skal nå bli kjent med en setning som gjør oss i stand til å finne sidelengder og vinkler i trekanter som ikke er rettvinklede.

Gitt en trekant ABC . Følgende sammenheng gjelder

Hjeplefigur

Sinussetningen

sinAa=sinBb=sinCc

Forholdet mellom sinus til en vinkel og lengden av motstående side er lik for alle vinklene i trekanten.

Bevis for sinussetningen

Vi skal nå bevise sinussetningen ved å skrive opp formelen for arealet av ΔABC ut fra hver av de tre vinklene.

Sinussetningen

Sett fra hjørnet A blir arealet av ΔABC lik 12·b·c·sinA.
Sett fra hjørnet B blir arealet av ΔABC lik 12·a·c·sinB.
Sett fra hjørnet C blir arealet av ΔABC lik 12·a·b·sinC.

Disse arealene MÅ jo være like store, og vi setter

12·b·c·sinA = 12·a·c·sinB=12·a·b·sinC2·12·b·c·sinA=2·12·a·c·sinB=2·12·a·b·sinCb·c·sinA=a·c·sinB=a·b·sinCb·c·sinAa·b·c=a·c·sinBa·b·c=a·b·sinCa·b·cb·c·sinAa·b·c=a·c·sinBa·b·c=a·b·sinCa·b·csinAa=sinBb=sinCc

Dette må gjelde for alle trekanter!

Eksempel

Figuren viser en trekant ABC.

Hjelpefigur
 1. Regn ut A når a=3,0 cm, b=5,5 cm og B=60°.

  Løsning

  sinus til A grader delt på 3 komma 0 \

  Med A=151,8° blir vinkelsummen i trekanten større enn 180° fordi 151,8°+60°=211,8°. Vi får da ikke noen trekant. Løsningen A=151,8° kan derfor ikke brukes.

  A=28,2°

 2. Finn siden c.

  Løsning

  sinus til 180 grader minus 60 grader minus 28 komma 2 grader delt på c \
  c=6,3 cm

  Legg merke til:

  Når vi finner vinkler med sinussetningen, fører regningen til to muligheter for vinkelen. I hver oppgave må vi vurdere om begge svarene kan brukes. Vi utelukker eventuelt vinkler ved å bruke at

 • Vinkelsummen i en trekant skal være 180°
 • Den største vinkelen skal ha lengst motstående side
 • Den minste vinkelen skal ha kortest motstående side

Læringsressurser

Trigonometri 2