1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Trigonometri 1ChevronRight
  5. Navn på hjørner og sider i trekanterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Navn på hjørner og sider i trekanter

I systemet for navnsetting av hjørner og sider i trekanter, bruker vi stor og liten versjon av bokstavene ɑ, b og c.

Gamle målemetoder. Illustrasjon.

Det er lurt å ha et system når vi setter navn på hjørner og sider i trekanter. Hjørnene betegner vi med store bokstaver, og sidene med små bokstaver. A kan også hentyde til vinkelen A eller A.

I stedet for trekant ABC skriver vi ofte ΔABC.

I ΔABC kaller vi siden BC for a, siden AC for b og siden AB for c.

Rettvinkla trekant. Illustrasjon
Rettvinkla trekant for trigonometri
Ser du systemet?
Siden a er den motstående siden til hjørnet A, siden b er den motstående siden til hjørnet B, og siden c er den motstående siden til hjørnet C.

Læringsressurser

Trigonometri 1