Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Trigonometri 1ChevronRight
  5. Navn på hjørner og sider i trekanterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Navn på hjørner og sider i trekanter

Oppgavene nedenfor skal gjøres uten bruk av hjelpemidler.

2.6.1

Sett riktige navn (bokstaver) på sidene til trekanten nedenfor ut i fra navnene på hjørnene.

Trekant. Illustrasjon.
vis fasit
Trekant. Illustrasjon.

2.6.2

Gitt den rettvinklete trekanten ABC under.

Trekant. Illustrasjon.

a) Sett navn på sidene.

vis fasit
Trekant. Illustrasjon.

b) Hvilken side er hypotenus?

vis fasit

c

c) Sett fra hjørnet A

1. Hvilken side er motstående katet?

vis fasit

a

2. Hvilken side er hosliggende katet?

vis fasit

b

d) Sett fra hjørnet B

1. Hvilken side er motstående katet?

vis fasit

b

2. Hvilken side er hosliggende katet?

vis fasit

a

Læringsressurser

Trigonometri 1