Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Internasjonale forholdChevronRight
  4. EU og NorgeChevronRight
  5. Happy Voting?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Happy Voting?

Ved Europaparlamentsvalget i 2014, gikk flere organisasjoner innenfor EU-landene sammen om å lage en kampanje som het Happy Voting. Her skal du vurdere hva som kan få ungdommer til å stemme ved store valg som Europaparlamentsvalget.

Unge stemmeberettigede i Europa. Foto.

Oppgave

1. Drøft følgende:
a) Hvordan kan ungdom føle at de blir hørt? Tror du det er annerledes ved f.eks. valg til lokale nasjonalforsamlinger (som Stortinget) enn ved større valg som valg som til Europaparlamentet?
b) Er det andre måter å delta i et demokrati enn kun ved valg?

2. Se videoen Happy Voting campaign. Syns du det er en artig video? Diskuter i klassen om slike framstøt vil påvirke ungdom til å bruke stemmeretten sin.

3. Hvilke andre måter kan man bruke for å nå ungdom og få de til bruke stemmeretten sin? Skriv ned dine forslag først før dere diskuterer i grupper eller hele klassen samlet.

Læringsressurser

EU og Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?