Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Internasjonale forholdChevronRight
  4. EU og NorgeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

EU og Norge

9. mai 1950 var den første samarbeidsavtalen for det som den gangen het Den europeiske kull- og stålunionen på plass. Vi regner dette som selve startdagen for Den europeiske union, EU.

EU-flagget foran medlemslandenes nasjonalflagg i Brüssel. Foto.

I 1957 kom Romatraktaten som gjorde at vi fikk det Europeiske økonomiske felleskapet (EF) som skulle være et felles marked for varer og tjenester. Romatraktaten regnes som Det viktigste politikkområdet for dette felleskapet ble de fire frihetene: fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer.

Etter hvert ble flere og flere europeiske land med i fellesskapet, og i 1992 vedtok medlemslandene en felles utenriks- og sikkerhetpolitikk. I tillegg ønsket man å arbeide tettere sammen om politi- og justispolitikken. Denne utvidelsen av samarbeidsområdet ble nedfelt i den nye Maastrichtraktaten. En traktat som dermed utvidet det økonomiske fellesskapet til å bli en økonomisk union, og vi fikk EU.

Folkeavstemninger i Norge

Etter at Norge ble selvstendig i 1905, har vi hatt seks folkeavstemninger. To av dem handlet om hvorvidt Norge skulle bli medlem av EU (den gang EF) eller ikke. En folkeavstemning er et eksempel på direkte demokrati, der alle stemmeberettigede kan si sin mening om et bestemt spørsmål. Den første folkeavstemningen om EU ble holdt i 1972 og den siste i 1994. Begge ganger splittet spørsmålet om EU-medlemskap partier, familier og venner. Begge ganger vant nei-siden med et lite flertall.

I dag er Norge tett knyttet til EU gjennom EØS-avtalen og Schengensamarbeidet.

Læringsressurser

EU og Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?