Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Internasjonale forholdChevronRight
  4. Makt og avmaktChevronRight
  5. Makt i internasjonale forholdChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Makt i internasjonale forhold

Hva er makt i det internasjonale samfunnet, og hva slags former for makt kan stater og andre aktører bruke? Dette er spørsmål du skal svare på i denne oppgaven.

Oljerig ved land ved Sotra. Foto.

Oppgave 1

  1. Hva er din forståelse av makt? Bruk dine egne ord.

Oppgave 2

  1. Gi minst tre eksempler på bruk av makt i internasjonale forhold. Eksemplene skal være innenfor hver sin maktkategori: økonomisk makt, militær makt og ideologisk makt. Prøv å finne andre eksempler enn de som finnes i tekstene her på NDLA.
  2. USAs invasjon av Irak var i strid med FN-pakten. Har du flere eksempler på bruk av militær makt som har vært i strid med FN?
  3. Hvordan har man forsøkt å bruken av militær makt? Se om du kan finne et par forskjellige eksempler.

Oppgave 3

Hvordan kan makt løse konflikter? Kom med eksempler og forklar hvordan makt hjalp til med å løse konflikten. Du må også definere hva slags type makt det er snakk om.

Tips: Hvis det er vanskelig å komme på konflikter, kan du gjerne bruke FN-sambandet sin ressurs om konflikter.

Oppgave 4

Har du eksempler på at bruk av makt har forverret en konflikt? Her vil vi ikke bare ha eksempelet, men også en forklaring på hvorfor du mener makt har forverret konflikten. Det kan være ulike meninger om hva bruken av makt har ført til. Kom gjerne med flere holdninger til spørsmålet. Husk å definere hva slags type makt det er snakk om.

Bruk gjerne lenken fra oppgave 3.

Læringsressurser

Makt og avmakt

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter