Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Internasjonale forholdChevronRight
  4. Makt og avmaktChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Makt og avmakt

Makt vil si at man har evnen og muligheten til å få andre til å gjøre som man vil, også hvis det man vil de skal gjøre, er noe de ellers ikke ville ha gjort. Når noen utøver makt, er det alltid slik at det er et ikke-likeverdig forhold mellom partene.

Den britiske statsministeren Theresa May møter den tyske kansleren Angela Merkel i Berlin, november 2016. Foto.

Makt kan brukes både av en enkeltperson mot en annen enkeltperson, av en enkeltperson mot en gruppe eller av en gruppe mot en annen gruppe.

Det å utøve makt krever ofte tilgang til midler. Disse midlene kan være penger, evnen til å ordlegge seg, kunnskap, status og prestisje, nærhet til dem som har formell makt, kontroll over produksjonsmidler eller kontroll over mediene.

I det internasjonale samfunnet handler makt om hvilke muligheter man har til å få igjennom sine ønsker og behov.

Å jobbe med makt i samfunnsfag

Emnet makt er gjennomgående når det gjelder internasjonale forhold i samfunnsfag. Når du jobber med faget er det viktig at du stiller deg spørsmål underveis. Hvem har makt i den globaliserte verden? Hvem har makt til å stoppe konflikter? Hvem har makt i de rike og fattige landene? Og hvem har makt til å få verden til å fokusere på klimaendringene?

Du har kanskje tenkt gjennom noen av disse spørsmålene tidligere, men andre problemstillinger ikke har vært et tema for deg. Husk at å søke etter svar er en viktig del av læringen i samfunnsfag.

Læringsressurser

Makt og avmakt