Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Internasjonale forholdChevronRight
  4. Verden blir mindreChevronRight
  5. BefolkningseksplosjonenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Befolkningseksplosjonen

Det er en stor befolkningsvekst i verden. Hvilke utfordringer står vi overfor på bakgrunn av denne veksten?

Studenters foreldre på sovematter på et universitet i Kina

Oppgave 1

  1. Nevn minst to årsaker til at befolkningen vokser så raskt som den gjør i dag.
  2. I hvilken verdensdel bor den største andelen av verdens befolkning?
  3. I 1950 utgjorde Europa over 20 prosent av verdens befolkning. Hvordan har utviklingen vært fram til i dag? Og hvordan vil utviklingen fortsette fram til 2100?
  4. Hva med Afrika? Se på utviklingen av befolkningsandelen i Afrika sammenliknet med Asia i samme periode som du gjorde med Europa.

Oppgave 2

På samme tid har vi den yngste befolkningen i verden noensinne, men også den eldste. Nevn to utfordringer ved a) den store andelen unge i utviklingsland, b) den store andelen eldre.

Oppgave 3

Hvilke andre utfordringer møter vi i en verden med stor befolkningsvekst?

Læringsressurser

Verden blir mindre