1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Internasjonale forholdChevronRight
 4. Verden blir mindreChevronRight
 5. Globalisering og fattigdomChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Globalisering og fattigdom

Ved å jobbe med disse oppgavene skal du lære litt mer om globalisering og fattigdom, og sammenhengen mellom dem.

En stor mengde passasjerer på tog fra forstedene til Kolkata (Calcutta) i India. Foto.

Oppgave 1 Globalisering

 1. Forklar med egne ord: Hva er økonomisk globalisering? Hva er kulturell globalisering?
 2. Gi eksempler på hvordan du blir påvirket av globaliseringen.
 3. Gi eksempler på hvordan mennesker som lever i fattige land, blir påvirket av globaliseringen.

Oppgave 2 Folketall

 1. Hva er folketallet i verden akkurat nå? Søk på internett for å finne det ut.
 2. Hvilken verdensdel har hatt den største befolkningsveksten de siste 20 årene?
 3. Hvorfor synker antallet fødte barn per familie når levestandarden øker?
 4. Hva legger vi i begrepet eldrebølgen?

Oppgave 3 Fattigdom

 1. Gå til FNs hjemmesider. Hvordan henger fattigdom sammen med følgende: 1. manglende utdanning, 2. barnedødelighet og 3. sykdommer?
 2. Hvorfor er det viktig hvordan vi konkret måler fattigdom?

Oppgave 4 Refleksjon

 1. Hvor langt er det realistisk å gå for å utrydde fattigdom helt i dagens verden? Hvilke tiltak mener du er mest effektive?
 2. Gå til FN-sambandet: Forventet levealder og undersøk om de landene som har lav forventet levealder, har noe til felles. Hva skal til for at levealderen skal bli høyere?

Læringsressurser

Verden blir mindre