1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Arbeids- og næringslivChevronRight
 4. Å drive egen bedriftChevronRight
 5. Vi fører regnskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vi fører regnskap

Her skal vi lære å føre regnskap. Vi skal også se litt på sammenhengen mellom budsjett og regnskap, og vi skal lære om resultatregnskap og balanse.

Bilde av briller liggende på et regnskapsark. Foto.

Regnskap og budsjett

Det er fornuftig å lage et budsjett for dine egne inntekter og kostnader. Et slikt budsjett kan gjelde for neste måned eller for en lengre periode. Det er også fornuftig å følge med på hvordan det går underveis, og å gjøre opp status når perioden er over.

Du lager altså en plan for din egen økonomi. Hvis du også noterer hvordan det virkelig gikk i perioden, har du et regnskap. Da er det lett å sammenlikne budsjettet med regnskapet. Differansen kaller vi avvik.

Med en slik sammenlikning forstår du lettere hvorfor økonomien din ble som den ble, hva som gikk bedre, og hva som gikk dårligere enn planlagt.

Ser du forskjellen på et budsjett og et regnskap? Et budsjett er et forsøk på å beskrive framtiden, mens et regnskap beskriver fortiden.

Budsjett Regnskap Avvik
Inntekter
Månedslønn 1 000 1 100 +100
Lommepenger 500 500 0
Sum inntekter 1 500 1 600 +100
Kostnader
Mobil 300 350 –50
Mat i kantina 100 150 –50
Klær 250 200 +50
Kafé, kino 100 200 –100
Busskort 100 100 0
Diverse 150 200 –50
Sum kostnader 1 000 1 200 –200
Til overs 500 400 –100

Læringsressurser

Å drive egen bedrift

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Quiz om Ungt Entreprenørskap og Ungdomsbedrifter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Jeg, en gründer?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff