Hopp til innhold

 1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Arbeids- og næringslivChevronRight
 4. Å drive egen bedriftChevronRight
 5. ÅpningsbalanseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Åpningsbalanse

Ettersom vi har overført resultatet til egenkapitalen per 31. desember, starter vi med «blanke ark» i resultatregnskapet i januar. Så begynner vi å føre nye inntekter og nye kostnader. Men vi drar med oss balansen inn i det nye året, den viser jo den økonomiske stillingen for bedriftens samlede historie.

Mann jobber på laptop. Foto.
Denne oversikten kaller vi åpningsbalanse, altså den økonomiske stillingen per 1. januar i det nye året.

Etter nyttår avslutter vi regnskapet for siste år og passer på at alt som har med året å gjøre, er kommet med – det vil si alt som har påvirket resultatregnskapet og balansen til og med 31. desember. Dette kaller vi årsavslutning.

Oversikt over regnskapets tre faser

 1. Åpningsbalanse
 2. Regnskapsførsel (gjennom hele året)
 3. Årsavslutning (endelig oppsett av resultat og balanse)

I mindre målestokk kan dette også gjøres for hver måned, slik at vi er rimelig sikre på at resultat for denne måneden er korrekt. Forskjellen på en månedsavslutning og en årsavslutning er blant annet at vi ikke trenger å sette opp balanse for hver måned.

Læringsressurser

Å drive egen bedrift

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Quiz om Ungt Entreprenørskap og Ungdomsbedrifter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Jeg, en gründer?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff