Hopp til innhold

 1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Arbeids- og næringslivChevronRight
 4. Å drive egen bedriftChevronRight
 5. BalanseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Balanse

I tillegg til å lage en oversikt over inntekter og kostnader må vi også lage en oversikt over situasjonen fra vi startet og fram til og med siste periode.

kuleramme. foto.
Vi kan ta utgangspunkt i et lån som du fikk av foreldrene dine for å kjøpe et musikkanlegg. Det kan vi sette opp slik:
Eiendel Lån
Musikkanlegg 15 000 Mor og far 15 000
Sum 15 000 Sum 15 000


Dette er en enkel balanse.

Dersom det var slik at du selv hadde spart 5000 kr og deretter lånt 10 000 kr, ville balansen sett slik ut:

Eiendel Egenkapital og lån
Musikkanlegg 15 000 Egenkapital 5 000
Mor og far 10 000
Sum 15 000 Sum 15 000


Som du ser, setter vi opp hvor pengene kommer fra, finansieringen, på høyre side. Hva pengene er brukt til, står på venstre side.

Hvis du hadde betalt tilbake 3000 kr på lånet, kunne vi satt opp balansen slik:

Eiendel Egenkapital og gjeld
Musikkanlegg 15 000 Egenkapital 8 000
Gjeld 7 000
Sum 15 000 Sum 15 000


Egenkapitalen, din egen del av finansieringen, har økt, og lånet er blitt redusert. Vi har nå valgt å kalle lånet gjeld.

For blomsterbutikken kunne balansen sett slik ut:

Balanse
Eiendeler Egenkapital og gjeld
Inventar 150 000 Egenkapital 100 000
Varebil 250 000

Varelager 125 000 Gjeld 500 000
Bank 75 000
Sum 600 000 Sum 600 000


Balansen viser altså hvordan det samlet står til i bedriften på et bestemt tidspunkt. Tidspunktet kan være ved oppstart, en åpningsbalanse, som for blomsterbutikken. Men balansen kan også settes opp etter at en periode er avsluttet. Da får du et bilde av den samlede økonomiske stillingen eller situasjonen så langt.

Balansen er altså en oversikt over hvordan det har gått fra bedriften startet og til og med siste periode. Her ser vi den samlede verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital som bedriften har.

Egenkapitalen viser hvor mye eierne «eier» av firmaet. Har firmaet gått med overskudd det siste året, har egenkapitalen økt. Vi avslutter resultatregnskapet og overfører årsresultatet til egenkapitalen, slik vi har illustrert her:

Resultatregnskap
Kostnader Inntekter
Varekost 200 000 Salg 400 000
Andre kostnader 150 000

Overskudd 50 000

Kontroll 400 000 400 000
Balanse
Eiendeler Egenkapital og gjeld
Inventar 150 000 Egenkapital
Overskudd
100 000
50 000
Varebil 250 000

Varelager 140 000 Gjeld 500 000
Bank 110 000
Sum 650 000 Sum 650 000

Nå ser du at egenkapitalen har økt til 150 000 kroner. Etter en periode vil også noen av de andre postene i balansen ha endret seg. I resultatregnskapet fanger vi altså opp hvordan det har gått i perioden, mens balansen viser hvordan det samlet står til med bedriften.

Læringsressurser

Å drive egen bedrift

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Quiz om Ungt Entreprenørskap og Ungdomsbedrifter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Jeg, en gründer?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff