Hopp til innhold

 1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Arbeids- og næringslivChevronRight
 4. Å drive egen bedriftChevronRight
 5. Hvorfor fører vi regnskap?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvorfor fører vi regnskap?

Hensikten med å drive en bedrift er å skape verdier. Da er det først og fremst viktig å selge produkter. Salget blir registrert som inntekter.

Ung kvinne med laptop. Foto.

Men det er ikke mulig å skape inntekter uten også å få kostnader. Når for eksempel en blomsterbutikk selger en bukett til 250 kr, har de kanskje brukt 100 kr på blomster som de har kjøpt inn. De har altså hatt en inntekt på 250 kr, men også en kostnad på 100 kr. De har dermed tjent 150 kr på dette salget.

En blomsterbutikk har også andre kostnader: lønn til de ansatte, husleie, forsikring, telefon osv. Alt dette føres eller registreres i resultatregnskapet.

Resultatregnskap

Når en måned er over, ønsker butikken å sette opp en oversikt over alle inntekter og alle kostnader i perioden. Er inntektene større enn kostnadene, får de et overskudd. I motsatt fall har de et underskudd. Dette resultatet viser hvor dyktige de har vært, eller hvilke verdier de har skapt i perioden.

Et slikt resultatregnskap blir ført hver måned. Når året er omme, har butikken en samlet oversikt over og et resultat for hvordan det har gått hver måned og hele året. Det siste kaller vi årsresultat, som altså kan vise et overskudd eller et underskudd.

Resultatregnskap
Kostnader Inntekter
Varekost 200 000 Salg 400 000
Andre kostnader 150 000
Overskudd 50 000


Ser du likheten mellom budsjettet, resultatregnskapet og regnskapene som ble laget underveis?

Læringsressurser

Å drive egen bedrift

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Quiz om Ungt Entreprenørskap og Ungdomsbedrifter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Jeg, en gründer?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff