Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Arbeids- og næringslivChevronRight
  4. Organisering av arbeidslivetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Organisering av arbeidslivet

Fagforeningene organiserer arbeidstakere innenfor samme yrke eller fagområde og hjelper deg til å ta vare på dine rettigheter i arbeidslivet. De forhandler også om lønn på vegne av deg og dine kolleger.

Streikevakter. Foto.

Arbeidsmiljøloven skal sikre at forholdene på norske arbeidsplasser er gode. Loven skal også sikre at fysiske forhold som luft- og lysforhold oppfyller visse krav. Arbeidstakerne skal blant annet ha trygghet for at de ikke blir utsatt for fysiske skader, for eksempel hørselsskader. Loven sikrer at arbeidstakerne får pauser i arbeidstiden, avhengig av hvor lang arbeidsdag de har. Det bør herske en god tone på arbeidsplassen. Ingen arbeidstakere skal føle seg mobbet, og de ansatte skal bli hørt og ivaretatt av lederne sine.

Arbeidstilsynet er en statlig etat som har som oppgave er å passe på at alle arbeidsplasser i Norge følger arbeidsmiljøloven. Det overordnede målet for Arbeidstilsynet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge ansettelsesforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte.

Likestilling vil si at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn. I praksis innebærer det at de skal vurderes likt ved ansettelser, at de skal ha lik lønn for likt arbeid, og at de skal ha samme rettigheter til videreutdanning, permisjoner osv.

Organisasjoner er en viktig del av det norske samfunnslivet. Spesielt viktige er likevel organisasjonene i arbeidslivet. Arbeidstakere og arbeidsgivere har ikke alltid de samme interessene og har derfor forskjellig syn på hva som er problemer, og hvordan problemer skal løses. I stedet for at hver enkelt arbeidstaker stadig skal forhandle for seg selv med arbeidsgiveren sin, blir mange problemer løst gjennom organisasjonene som representerer arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Læringsressurser

Organisering av arbeidslivet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?