Hopp til innhold

 1. Home
 2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
 3. Arbeids- og næringslivChevronRight
 4. ArbeidChevronRight
 5. Arbeids- og næringsliv: Hva sier læreplanen?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Arbeids- og næringsliv: Hva sier læreplanen?

Hovedområdet handler om næringer, bedrifter, etablering, yrkesvalg og arbeidsløshet. Det dreier seg også om organisasjonene i arbeidslivet og lønnsdanning, og om arbeidslivet i dag og de prinsippene og verdiene det bygger på.

Sveiser i arbeid. Foto.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
 • gjøre rede for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måter den kan reduseres på
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet
 • gjøre rede for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet, og faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
 • vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked

Læringsressurser

Arbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?