Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Arbeids- og næringslivChevronRight
  4. ArbeidChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Arbeid

På arbeidsmarkedet kjøpes og selges arbeidskraft. Arbeidsgiverne ser på arbeidskraft som et gode som de ønsker å kjøpe, mens arbeidstakerne velger å selge sin arbeidskraft. Det er sannsynlig at verdien av arbeidskraften øker med relevant arbeidserfaring og utdanningsnivå.

Stort kontorlandskap. Foto.

I arbeidslivet skiller vi gjerne mellom primær-, sekundær- og tertiærnæringer. I tillegg trekker vi et skille mellom privat og offentlig sektor.

Næringsstrukturen i Norge består av både offentlige og private aktører. De private aktørene er vanligvis bedrifter som lever av å selge varer og tjenester. Offentlig sektor leverer også varer og tjenester til innbyggerne, men har ikke samme mål om å tjene penger. De er finansiert av pengene som kommer inn i statskassen for eksempel gjennom skatter og avgifter. De offentlige virksomhetene er drevet av kommuner, fylkeskommuner eller staten. Kommuner er for eksempel ansvarlige for barnehagene og sykehjemmene i kommunen du bor i. Fylkeskommunen er ansvarlig for de videregående skolene i fylket du bor i.

Å være i jobb gir oss inntekt og økonomisk sikkerhet. Tilværelsen blir tryggere og mer forutsigbar når vi har et arbeid å gå til. Når vi arbeider, bidrar vi også til verdiskapning i samfunnet, og skatten vi betaler, er med på å finansiere statens oppgaver. Velferdsstaten koster! Bygging og drift av skoler, sykehus og veier er helt avhengig av at vi bidrar til fellesskapet gjennom det arbeidet vi gjør, og de skattene og avgiftene vi betaler

Arbeidsmarkedet endrer seg over tid. Det finnes forskjeller i arbeidsmarkedet geografisk, aldersmessig, mellom kjønn og mellom innvandrere og nordmenn. For å få en oversikt over forskjellene og endringene kan du gå til Statistisk sentralbyrå, som gir ut kvartalsvise oppdateringer på dette feltet.

Læringsressurser

Arbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?