Hopp til innhold

  1. Home
  2. SamfunnsfagChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. Personlig økonomi og forbrukChevronRight
  5. Kontroll med egen økonomiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kontroll med egen økonomi

Overgangen fra barn til voksen skjer gradvis. Når du har kontroll med egen økonomi, begynner du for alvor å bli uavhengig. Hva er det du må ha kontroll med for å kunne kalle deg økonomisk uavhengig?

Ung gründer som trenger penger. Foto.

Når vi snakker om din personlige økonomi, handler det om inntekter, utgifter og sparing. Utgiftene dine er de pengene du bruker på alt det du trenger i dagliglivet: Du skal ha et sted å bo, og du skal ha mat og klær. Du trenger også penger til å gjøre ting sammen med venner og til å pleie dine interesser. Noen har dessuten ansvar for andre, enten dyr eller mennesker, og da har de utgifter knyttet til dette i tillegg. Inntektene er de pengene du klarer å få inn i «kassen». Det kan være arbeidsinntekter, lommepenger eller gaver. Sparing er å sette til side penger til det du trenger på lang sikt, for eksempel egen leilighet.

Å ha kontroll med egen økonomi innebærer at du får pengene til å strekke til, slik at du kan kjøpe det du har bruk for. Når du skal planlegge økonomien din, kan du stille disse spørsmålene: Hvor mye penger trenger jeg? Hvor skal pengene komme fra? Hva har jeg bruk for å kjøpe? Hvor mye vil jeg spare?

Inntekter

Inntekter er de pengene du skal dekke utgiftene dine med. Du har gjerne en feriejobb eller ettermiddagsjobb som gir deg lønn. Men du har sikkert også andre inntekter mens du går på skolen. Kanskje får du lommepenger fra foreldrene eller besteforeldrene dine. Kanskje får du lån og stipend fra Lånekassen.

Låner du penger, må du betale renter til banken. Da er det en fordel for deg om renten er lav. Sparer du penger i banken, betaler banken renter til deg. Da er det en fordel for deg om renten er høy.

Familier med god råd utstyrer ofte barna sine med ekstra sparepenger, aksjer eller andre typer verdipapirer – eller til og med eiendom i form av et hus, ei hytte eller ei tomt. Slike oppsparte midler og eiendommer kan gi inntekter dersom det kommer penger ut av det. For eksempel kan sparepenger i banken gi renteinntekter, mens en eiendom kan leies ut.

Når du er voksen, må du selv bestemme om du vil sette til side sparepenger, eller om du vil bruke alle pengene du tjener. Når du har hånd om egen økonomi, må du selv planlegge hvor inntektene dine skal komme fra, og hvor store de trenger å være.

Illustrasjon som viser individspesifikke utgifter beregnet av sifo. Faksimile.
SIFOs referansebudsjett (2016) viser vanlige utgifter til forbruk for ulike typer husstander. Budsjettet omfatter både vanlige løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler o.l. og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som møbler, elektrisk utstyr o.l.

Læringsressurser

Personlig økonomi og forbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter