Hopp til innhold

 1. Home
 2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
 3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
 4. KriminalitetChevronRight
 5. Kriminalitet og tiltakChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kriminalitet og tiltak

Oppgaven kan fungere som repetisjon av fagstoffet om kriminalitet, men du må også finne kilder på egen hånd for å svare på noen av spørsmålene.

Vise fingeren. Foto.

Oppgave

 1. Gjør rede for de forskjellige typene lovbrudd.
 2. Hva kan være årsakene til at noen typer kriminalitet har store mørketall?
 3. Hva menes med at straff både er et individualpreventivt og et samfunnsmessig tiltak?
 4. a) Finn eksempler på handlinger som ble regnet som kriminelle før, men som ikke blir det i dag. Og omvendt – kriminelle i dag, men ikke før.
  b) Se på et av de konkrete eksemplene du har funnet. Hva kan være årsak til endringen?
 5. Søk opp siden «Ofte anmeldte lovbrudd, 2014» hos SSB. Hva kan være grunnene til at ungdom er sterkt overrepresentert når det gjelder både å utføre og å bli rammet av vold?

Læringsressurser

Kriminalitet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?