Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. KriminalitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kriminalitet

Hva som blir oppfattet som kriminelt, har variert opp gjennom historien og på tvers av samfunn. Noen handlinger er blitt kriminalisert, mens andre er blitt avkriminalisert.

fengselsmurer. foto

Før 1964 var det for eksempel forbudt for kvinner å ta abort i Norge. Og fram til 1972 var homoseksualitet mellom menn straffbart etter norsk rett. Etter den tid har holdningene i samfunnet endret seg, slik at det nå er straffbart å diskriminere noen på grunn av deres seksuelle legning. Hva som kalles kriminalitet, bestemmes av holdninger, maktforhold og interesser i samfunnet.

Årsaker og forebygging

Å forebygge et problem handler om å begrense problemet eller hindre at det oppstår. For å finne ut hvordan vi kan forebygge, må vi gå til årsakene til problemet. Årsakene til kriminalitet er avgjørende for hvilke tiltak vi skal sette i verk for å forebygge kriminaliteten. Det får igjen konsekvenser for hvordan vi forklarer kriminaliteten. Samfunnsforskere og politikere legger vekt på forskjellige forklaringer på kriminelle handlinger, avhengig av hvilken faglig bakgrunn de har, eller hvilket parti de representerer. Det finnes to grunnleggende forklaringsmodeller for kriminalitet: en individuell forklaringsmodell og en samfunnsmessig forklaringsmodell.

Læringsressurser

Kriminalitet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?