Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. Mangfold og endringChevronRight
  5. UrfolkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Urfolk

Urfolk er folk som har bevart, helt eller delvis, sin tradisjonelle kultur, og som levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok det eller staten ble etablert. Det er over 370 millioner mennesker i verden som regnes som urfolk.

Samer med reinsdyr på snødekt vidde. Foto.

Her i Norge og Norden er samene urfolk. Andre eksempler på urfolk er inuittene på Grønland, indianergrupper i Nord-Amerika og aboriginene i Australia.

Læringsressurser

Mangfold og endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter