Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. Mangfold og endringChevronRight
  5. UrfolkChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter at du har fullført denne læringsstien skal du:

  • kunne definere begrepet urfolk
  • kunne gi eksempler på urfolk verden rundt, og vite hva som er urfolk i Norge
  • ha kunnskap om elementer ved samisk kultur og historie