Hopp til innhold

 1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
 4. Mangfold og endringChevronRight
 5. Minoriteter, kultur og fordommerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Minoriteter, kultur og fordommer

Oppgave 1

Svar på spørsmålene

Ungdommer. Foto.

Statistisk sentralbyrå:
Innvandrere etter innvandringsgrunn

 1. Finn ut hvilke fem innvandringsgrupper som er størst i Norge.
 2. Hvilke innvandrergrupper tror du møter flest fordommer? Begrunn svaret.
 3. Hvilke innvandrergrupper tror du møter minst fordommer? Begrunn svaret.
 4. Bruk Statistikkbanken og finn ut hvor mange innvandrere som bor i din kommune.
 5. Lag et søylediagram som viser innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i din kommune, fordelt etter landsbakgrunn (verdensdel) og kjønn.

Oppgave 2

Se videoklippet og svar på spørsmålene

 1. Hvilke eksempler på rasisme kommer guttene i videoen med? Har de selv opplevd rasisme?
 2. Hvordan beskriver de samholdet i laget?
 3. Hvorfor tror de ungdommer som har lik etnisk bakgrunn henger sammen med hverandre? Hvordan er dette på din skole?
 4. Har du selv opplevd rasisme eller sett noen bli utsatt for rasisme? Hvordan reagerte du på det?
 5. Hvordan kan rasisme og fremmedfrykt motarbeides?
 6. Hvilke typiske fordommer har du og klassekammeratene dine? Lag en liste.

Læringsressurser

Mangfold og endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Eksempelet Australia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Rasisme?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter