Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. Du i samfunnetChevronRight
  5. Kultur og statusChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kultur og status

Alle ønsker seg en viss status i livet. Noen ønsker seg en jobb som gir trygg økonomi og anerkjennelse, andre oppnår status fordi de er kunnskapsrike og får respekt av den grunn. Gjennom ungdomstiden kan det være andre grunner til at man oppnår status, enn det er i den voksne verden.

Tre fingre som er det er tegnet ansikter på. Foto.

Kultur og verdier

Din identitet formes blant annet av den kulturen du lever i. I et land som Norge finnes flere verdier som representerer kjerneverdier i landet på godt og vondt. En av våre mest sentrale verdier er at vi er et demokrati. En annen at vi er et rettssamfunn, som har stort fokus på individets rettigheter og på universelle menneskerettigheter. Dette er verdier vi kan dele eller ta avstand fra, men uansett er de med på å forme de mulighetene vi som mennesker i Norge har. Verdiene er dypt forankret i den norske kulturen og ligger innebygd i viktige samfunnsinstitusjoner, som skolesystemet, rettsvesenet og ikke minst i det politiske systemet som styrer landet vårt.

forhåndsstemming ved valg. Foto.
Din identitet og dine verdier påvirkes av kulturen du lever i. At Norge er et demokrati, er med på å forme de mulighetene du har.

I tenårene

Gjennom tenårene spiller ungdomskulturen en større rolle, eller andre subkulturer innenfor musikk, spill, sportsaktiviteter og annet. Fotballag, tennisklubben eller bandet du er med i, bidrar til å gi deg impulser og forme deg som menneske. Samhandlingen i slike aktiviteter formidler verdier, holdninger og meninger som deltakerne må akseptere for å delta, og som de må gjøre til sine egne. Begynner du å spille fotball, må du kunne reglene, og kan du dem ikke, får du raskt lære dem. Bryter du reglene, får du rødt kort og får ikke lenger delta i spillet. Du må ta straffen for det du har gjort, før du igjen får anledning til å delta. Betydningene som ligger i reglene fra spill og sport brukes også i andre sammenhenger. Skal du søke arbeid, kan du bli spurt om du er en god lagspiller, og om du kan samarbeide med andre.

Internett bidrar til å knytte subkulturer sammen. I dag opplever mange unge at de har mer til felles med mennesker i andre land enn med sin nærmeste nabo. Internett gjør at man raskt når ut i verden og kan etablere relasjoner til andre mennesker med de samme interessene som en selv.

I arbeidslivet

Når man er i arbeidslivet, er det flere verdier man må forholde seg til, enten man vil eller ikke. Verdiene kan for eksempel gå på hvilken kvalitet arbeidet du utfører, skal ha, og være målestokk for om du er en dyktig håndverker eller kvalifisert lærer. Verdiene kan være knyttet til din evne til å utføre din del av arbeidet, til at du gjør den jobben du er satt til, og til at du ikke lurer deg unna oppgaver du ikke liker. Skal man lykkes i arbeidslivet, må man samhandle godt med kollegaer og gjøre arbeidsoppgavene man er satt til, på en tilfredsstillende måte.

Status

Status er viktig for mange mennesker. Vi søker status gjennom venner, fritidsaktiviteter, utdanning og arbeid. Mange unge, som voksne, ønsker en viss status som individ. Din sosiale status kan avhenge av økonomiske muligheter, men lykke kan ikke kjøpes for penger. Den kulturelle kapitalen utgjør en sentral rolle i utdanningssystemet. Skal man lykkes i samfunnet, er det viktig at man får virkeliggjort sine drømmer og havner på riktig hylle i livet, enten det gjelder utdanning, arbeid og fritid.

Læringsressurser

Du i samfunnet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter