Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. Du i samfunnetChevronRight
  5. Kultur, kjønnsroller og samlivChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer er noe som varierer fra sted til sted og endrer seg over tid.

Etter å ha fullført denne læringsstien skal du:

  • kunne definere kulturbegrepet
  • vite om flere forskjellige samlivsformer
  • kunne gi eksempler på at kjønnsroller, familie- og samlivsformer endrer seg over tid
  • kunne drøfte normer for kjønn og seksualitet