Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Individ, samfunn og kultur

Spørsmålet «Hvem er jeg?» står sentralt når du skal arbeide med hovedområdet «Individ, samfunn og kultur». Spørsmålet kan være både lett og vanskelig å svare på. Oppfølgingsspørsmålene kan være: Hvordan er jeg blitt til den jeg er i dag? Hva gjør meg unik? Hva gjør meg lik andre?

To unge kvinner drikker kaffe sammen på kafé. Foto.

Vi blir alle påvirket og formet til å bli den vi er – til å finne vår identitet. Det er denne prosessen vi kaller . Identiteten vår er basert på den kulturen vi er en del av. Vi skal se på hvordan kulturen påvirker oss selv og samfunnet rundt oss.

Normer og regler former oss som individer. De fleste opplever det som uproblematisk å følge reglene, men noen bryter dem. Det fører i verste fall til kriminalitet. Andre viktige spørsmål er hvordan kjønnsroller og familie- og samlivsformer endrer seg over tid og fra sted til sted. Akkurat som oppfatningen på disse områdene endrer seg, endrer også kulturen seg.

Kulturen varierer fra sted til sted og endrer seg over tid. Etnisitet og religion er noe som påvirker kulturen, og kulturen påvirker igjen områder som kjønnsroller og familieliv. Kultur er dermed det andre store temaet innenfor dette hovedområdet. Kultur er et ord som blir brukt i svært mange sammenhenger. Mange bruker det når de snakker om kunstuttrykk som film, teater og billedkunst, mens andre bruker begrepet kultur om sport, musikk i alle former eller i forbindelse med mat. I denne sammenheng forstår vi kultur som de skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra en generasjon til den neste.

Har du tenkt over hvilken kultur du tilhører? Du som individ blir påvirket av samfunnet du lever i, og av kulturen i dette samfunnet. Kultur vil alltid ha noe å si for hva du blir påvirket av, og hvordan du lever livet ditt. Som nevnt endrer kulturen seg. Sier du at du tilhører norsk kultur, vil det sannsynligvis ha en annen betydning for deg enn for foreldrene dine. I tillegg vil det også være forskjeller mellom de ulike landsdelene eller regionene i Norge.

I vårt flerkulturelle samfunn har vi flere minoriteter. Minoriteter er grupper som er i mindretall. Vi kan dele minoritetsgruppene inn i tre kategorier: urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere. Samene er den eneste urfolksgruppen i Norge. Av nasjonale minoriteter regner vi kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer (sigøynere) og romanier (tatere). Kulturell, religiøs og etnisk variasjon skaper mange muligheter i samfunnet, men også utfordringer. Vi skal seinere se på både mulighetene og utfordringene. Når det gjelder utfordringer, vil du støte på sentrale begreper som , og .

Emner

Individ, samfunn og kultur

  • Du i samfunnet

    Hva er det som former oss og gjør oss til den vi er? Er det de genene vi arver fra foreldrene og familien vår, eller er det forholdene vi vokser opp under?

  • Kulturen er under stadig påvirkning og endring. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer.

  • Kriminalitet

    Hva som kalles kriminalitet, bestemmes av holdninger, maktforhold og interesser i samfunnet.