Hopp til innhold

 1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Utforskeren ChevronRight
 4. Samfunnsfaglige tenkemåterChevronRight
 5. Å bearbeide og presentere undersøkelsenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å bearbeide og presentere undersøkelsen

Hensikten med forskning og undersøkelser er å finne ny kunnskap og å formidle kunnskapen til andre.

Elever som samarbeider. Foto.

Når alle data er samlet inn, starter den viktige jobben med å bearbeide dataene og deretter å lage en rapport. For at rapporten skal få en god struktur, kan dere følge denne disposisjonen:

 1. Presenter problemstillingen. Hva undersøkte dere?
 2. Fortell om den metoden dere brukte, og begrunn hvorfor dere valgte denne metoden.
 3. Legg fram en bearbeidet form av alle data. Noen ganger er det lettere å forstå en grafisk figur enn en tabell med tall.
 4. Beskriv de funnene dere har gjort.
 5. Trekk noen konklusjoner som datamaterialet viser, men husk å nevne de metodiske svakhetene som man må være klar over.
 6. Bak i rapporten bør dere skrive ned de kildene dere har brukt. Det kan være bøker, artikler, filmer osv. Oppgi forfatter, utgivelsessted og utgivelsesår.
 7. Presenter stoffet i rapportform eller som et foredrag. Husk at dere ofte må utelate deler av undersøkelsen. Alt er ikke like viktig å legge fram. Det viktigste er jo å nå fram til dem som er mottakere av rapporten.
 8. Er undersøkelsen deres interessant for lokalavisen? Ta kontakt med redaksjonen og fortell om undersøkelsen.

Læringsressurser

Samfunnsfaglige tenkemåter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Spørreundersøkelser

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Jeg vil delta - hvor er debatten?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kjenner vi våre rettigheter?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Slik går du fram - Kjenner vi våre rettigheter?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forskningsspørsmål – Kjenner vi våre rettigheter?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Lage en forskningsrapport

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskusjonsoppgave: Spørreundersøkelser

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff