Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Utforskeren ChevronRight
  4. Samfunnsfaglige tenkemåterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Samfunnsfaglige tenkemåter

«Samfunnsfaglige tenkemåter» handler om hvordan man bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter.

Tre studenter står og snakker med hverandre i en trapp. Foto.

Kritisk vurdering

Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfaglig kunnskap ved å bruke kilder og kildekritikk, er sentralt. Utforskeren omfatter også formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfaglig kunnskap og kompetanse.

Meninger

Meninger er ikke det samme som kunnskap om samfunnsforhold. Meninger er subjektive oppfatninger. Samfunnsforskere skaffer seg kunnskap gjennom systematiske studier og ved systematisk bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder. Det er et ideal at samfunnsforskningen skal være objektiv og sannferdig.

Samfunnsforhold og samfunnsproblemer

Hver eneste dag, og i nesten alle sosiale sammenhenger, enten det er på fjernsynet, ved kafébordet eller i hjemmet, blir samfunnsforhold og samfunnsproblemer diskutert. Nesten alle mennesker har meninger om, og holdninger til, ulike samfunnsproblemer og samfunnsforhold. Eksempler på slike diskusjonstemaer kan være alt fra konfliktsituasjoner i andre land til skattespørsmål, innvandringspolitikk i Norge, skolenedleggelser og mangel på fritidstilbud for ungdom.

Samfunnsforskere

Samfunnsforskere, derimot, skaffer seg kunnskap om samfunnet gjennom systematisk bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder. De prøver bevisst, og så langt det er mulig, å være objektive i arbeidet og ikke la seg påvirke av sine egne oppfatninger og holdninger. Samfunnsvitenskapelige forskningsarbeider blir publisert i offentlige utredninger eller i interne rapporter i forskningsmiljøene.

Læringsressurser

Samfunnsfaglige tenkemåter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter