Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Det demokratiske systemet i NorgeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Det demokratiske systemet i Norge

Hovedområdet Politikk og demokrati omfatter det politiske systemet på alle nivåer og velferdsstaten. Det handler også om de politiske partiene og hva som kan true demokratiet. I dette hovedområdet legges det også vekt på sammenhenger mellom styreform, rettssstat og menneskerettigheter.

ytringsfrihet

Politiske partier kjemper om velgernes stemmer. For å få flest mulig stemmer prøver partiene å fange opp velgere som helt eller delvis er enige med partiets program. Partiprogrammet er partiets «lov» og blir vedtatt av partiets landsmøte før et stortingsvalg. Programmet skal gi uttrykk for hva partiet mener, og hva det vil gjøre i mange politiske saker, og hvordan de vil prioritere mellom sakene dersom de får makt. Vi skal gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet. I tillegg skal vi analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge.

Ytringsfrihet er en betingelse for at et demokrati skal fungere. Skal et samfunn styres av folket selv, må de ha mulighet til å fortelle hvordan de vil ha det. I Norge har vi demokrati og ytringsfrihet. Du kan mene hva du vil, og du kan fortelle om det i all åpenhet. På den måten kan du være med og påvirke hvordan landet skal styres, i stort og smått.

Men hva med dem som ikke er i stand til å benytte seg av ytringsfriheten og til å ivareta sine egne interesser? Hvem skal tale deres sak? Den solidariteten som kreves av deltakerne i et demokrati, slutter ikke ved en landegrense. Vi er ikke bare deltakere i det norske samfunnet, men også i det globale samfunnet. Vi er innbyggere på den samme kloden, og ingen av oss kan flytte herfra.

Læringsressurser

Det demokratiske systemet i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter