Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. SannsynlighetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sannsynlighet

Har du noen gang lurt på om det er større sjanse for å få en sekser enn for eksempel en toer når du kaster en terning? Sannsynlighetsregning handler om hvordan vi ved hjelp av matematikk kan si noe om hva som vil skje i framtiden.

Statistikk omfatter å planlegge, samle inn, organisere, analysere og presentere data. I analysen av data hører det med å beskrive generelle trekk ved datamaterialet. Å vurdere og se kritisk på konklusjoner og framstilling av data er en sentral del av denne prosessen. I sannsynlighetsregning tallfester vi hvor stor mulighet det er for at en hendelse skal skje. I kombinatorikk arbeider vi med systematiske måter å telle opp mulige utfall på for å kunne beregne sannsynlighet.

Tenk deg at det er 23 elever i en klasse. Hva er sannsynligheten for at minst to av elevene har bursdag på samme dag? Du vil kanskje tenke at det er lite sannsynlig, men svaret vil nok overraske deg!

Monty Hall er et spill som ble veldig populært da det gikk som et TV-show i USA. Spillet går ut på følgende: En deltager skal velge mellom tre dører. Bak to av dørene står det ei geit, mens det bak den tredje døra står en bil. Deltageren velger først én dør. Før døra åpnes, åpner programlederen (som vet hvilken dør bilen er bak) en av de andre dørene som han vet det står ei geit bak. Nå får deltakeren valget om han vil beholde den døra han allerede har valgt, eller om han ønsker å bytte.

Lønner det seg å bytte, tror du?

Dette hovedområdet handler om å regne med sannsynligheter. Sannsynlighetsregning er nok mest kjent innenfor pengespill som for eksempel Lotto og kortspill. Men også for å kunne forutse utvikling på børsen, eller når forsikringspremier skal fastsettes, er sannsynlighetsvurderinger et viktig verktøy.

Sannsynlighetsregning tallfester hvor stor mulighet det er for at en bestemt hendelse skal skje. For å kunne beregne sannsynligheter trenger man en oversikt over antall mulig kombinasjoner, og i kombinatorikk arbeider man med systematiske måter å telle opp slike mulige utfall på. Når du skal arbeide med sannsynlighetsregning, er det viktig at du har gode kunnskaper innen brøk- og prosentregning.

Læringsressurser

Sannsynlighet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter