Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Areal og omkretsChevronRight
  5. Omkrets av plane figurerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Omkrets av plane figurer

Omkretsen av en figur er det samme som veien rundt figuren.

Repeterende mønster av firkanter og regulære sekskanter. Illustrasjon.
Repeterende mønster av firkanter og regulære sekskanter.

Omkretsen til mangekanter finner vi ved å summere lengdene til sidekantene som avgrenser mangekanten. Hvis ikke alle lengdene er kjent, kan vi for eksempel bruke Pytagoras´ setning eller formlikhet for å finne de ukjente sidene.

Hvis en plan figur også inneholder en sirkel eller deler av en sirkel, så brukes formelen for omkretsen til en sirkel.

O=π·d

Læringsressurser

Areal og omkrets