1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Mangekanter og sirklerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mangekanter og sirkler

Et enkelt polygon, eller en mangekant, er en figur vi får i planet når vi trekker linjestykker mellom punkter i planet på en slik måte at linjestykkene danner én lukket kurve og ikke skjærer hverandre. En sirkel er en regulær mangekant med uendelig mange kanter.

Orientalsk teppe. Foto.

Et polygon, eller en mangekant, er «enkelt» når linjestykkene ikke skjærer hverandre. Det er likevel vanlig å sløyfe betegnelsen «enkelt», slik at når vi snakker om et polygon, mener vi likevel et «enkelt polygon». Benevnelsen polygon brukes både om det avgrensede, lukkede området i planet som linjestykkene danner, og bare om selve linjestykkene.

En regulær mangekant er en mangekant der alle sidene (linjestykkene) er like lange og alle vinklene er like store. Dersom vi har en regulær mangekant med veldig mange kanter, vil den ligne på en sirkel. Jo flere kanter den regulære mangekanten har, jo mer vil den ligne. Derfor kan vi også si at en sirkel er en regulær mangekant med uendelig mange kanter.

Læringsressurser

Mangekanter og sirkler