Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Grunnleggende begreper og sammenhengerChevronRight
  5. Måling av lengder og vinklerChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her kan du lære litt om måling av vinkler og lengde, og vi ser på ulike lengdemål. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum
  • rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er