Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Grunnleggende begreper og sammenhengerChevronRight
  5. Setninger om vinklerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Setninger om vinkler

I disse oppgavene skal du forklare og komme fram til viktige sammenhenger når det gjelder vinkler.

2.1.8a

Kryssende linjer med navn på vinkler

Vis at w=z .

vis fasit

v+w = 180°w=180°-vz+v=180°z=180°-vw=z

2.1.8b

Tegn to samsvarende vinkler som er like store.

vis fasit
Bilde av samsvarende vinkler ved parallelle linjer

Når to parallelle linjer skjæres av en tredje linje, er de samsvarende vinklene like store.

2.1.9

Forklar hvorfor u=v.

Samsvarende vinkler
vis fasit

Vi har to rettvinklede trekanter, og to toppvinkler.

Vinkelsummen i en trekant er 180°, vi har derfor at u=v.

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og sammenhenger

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?