Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Grunnleggende begreper og sammenhengerChevronRight
  5. Linjer og vinklerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Linjer og vinkler

Linjer og vinkler er viktige begreper i geometrien.

2.1.1

Hvordan definerer vi

- en linje?

vis fasit

En linje består av uendelig mange punkter. Linjen har en uendelig utstrekning i begge retninger (én dimensjon).

- et linjestykke?

vis fasit

Et linjestykke er en del av en linje og avgrenses av to endepunkter.

- en stråle

vis fasit

En stråle er en del av en linje og avgrenses av ett endepunkt. Strålen har uendelig utstrekning i én retning.

2.1.2

Tegn en rett, en spiss og en stump vinkel.

vis fasit

En rett vinkel er 90°.

En spiss vinkel er mindre enn 90°.

En stump vinkel er større enn 90°.

2.1.3

a) Tegn to komplementvinkler.

vis fasit
Komplementvinkler.

b) Tegn to supplementvinkler.

vis fasit
Supplementvinkler.

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og sammenhenger

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?