1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. ModelleringChevronRight
  4. Potensfunksjonen som modellChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Potensfunksjonen som modell

Oppgave om potensfunksjonen som modell. Bruk hjelpemidler på oppgaven.

2.1

Tabellen under viser utslipp av svoveldioksid til luft i Norge for noen utvalgte år fra 1981 til 2003.

1981
1983
1992
1996
2000
2003
SO2 i 1000 tonn
136,4 104,0 37,0 33,2 27,1 23,2

a) Legg punktene i et koordinatsystem og bruk potensregresjon til å finne et funksjonsuttrykk som passer med punktene. La x være antall år fra 1980 og S(x) utslippene av svoveldioksid i tusen tonn. Plott punktene og grafen til uttrykket du finner.

Norge har forpliktet seg til ikke å la utslippene av svoveldioksid i 2010 overstige 22 000 tonn.

b) Bruk modellen du fant i a og finn ut om Norge vil oppfylle denne forpliktelsen innen 2010.

c) Statistisk sentralbyrå publiserer tabeller som viser utslipp av ulike klimagasser. Følg lenken Klimautslipp SSB og vurder hvordan vår modell stemmer med de virkelige verdiene de siste årene.

Læringsressurser

Modellering

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter