Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. StatistikkChevronRight
  4. Vurdering av sentralmålChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Vurdering av sentralmål

Hvilket sentralmål er så best? I eksempelet med prøvekarakterer var typetallet 2, medianen 3 og gjennomsnittet 3,3. Hva synes du sier mest om gruppen? Her skal vi se på et annet eksempel.

Ung person ved kaffemaskin. Foto.

Ti elever forteller hverandre hvor mye de tjente i sommerferien. Ni av dem har tjent ca. 10 000 kroner hver, mens én elev har arvet en rik tante og hatt en inntekt på 5 000 000 kroner.

Her at både typetall og median 10 000 kroner, mens gjennomsnittet er

x¯ = 5 000 000+9·10 00010 kr  =5 090 00010 kr=509 000 kr

Hvilket sentralmål synes du her sier mest om gruppen?

Vanligvis har vi ikke tilgang til alt tallmateriell i en statistisk undersøkelse. Vi får bare opplyst ett eller flere nøkkeltall, og så må vi selv tolke tallene.

Hvis du får opplyst at gjennomsnittsinntekten for elevene i en klasse er 500 000 kroner, vil antakelig opplysninger om typetall og median være nyttige for å få et mer riktig bilde av inntektene til elevene i klassen.

Eksempelet illustrerer hvordan statistikk kan brukes, bevisst eller ubevisst, på en slik måte at bildet av virkeligheten ikke blir riktig.

Læringsressurser

Statistikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter