Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. StatistikkChevronRight
  4. GjennomsnittChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gjennomsnitt

Vanlig gjennomsnitt er enkelt å regne ut.

For å forklare utregningen, ser vi igjen på resultatene fra matematikkprøven i klassen til Mary Ann (se siden Statistisk undersøkelse):

4 2 5 3 3 2 5 4 1 3 2 2 5 3 1 4 2 5 3 2 4 3 6 2 5 3 2 5 5 4

Vi finner gjennomsnittskarakteren ved å summere verdiene av alle karakterene og så dividere med antall karakterer.

Karakter

Frekvens

x

f

x·ƒ

1

2

2

2

8

16

3

7

21

4

5

20

5

7

35

6

1

6

Sum

30

100

Gjennomsnitt x¯=3,3

Siden karakteren 2 forekom åtte ganger, kan vi multiplisere to med åtte for å finne summen av karakterverdiene til de elevene som fikk karakteren 2.

Gjennomsnittskarakteren blir da

x¯ = 2·1+8·2+7·3+5·4+7·5+1·630  =100303,3Legg merke til at vi bruker x¯ som symbol for gjennomsnitt.

Vi kan også gjøre disse utregningene i et regneark. Med utgangspunkt i frekvenstabellen kan vi lage en ny kolonne hvor hver celle inneholder summen av karakterverdiene til hver karakter, x·f.

Siste rad i hver kolonne viser summen av henholdsvis antall karakterer og summen av alle karakterverdier. Vi finner gjennomsnittskarakteren ved å dividere disse celleverdiene med hverandre.

A

B

C

A

B

C

1

Karakter

Frekvens

Karakter

Frekvens

2

x

f

x·f

x

f

x·f

3

1

2

2

1

2

=A3*B3

4

2

8

16

2

8

=A4*B4

5

3

7

21

3

7

=A5*B5

6

4

5

20

4

5

=A6*B6

7

5

7

35

5

7

=A7*B7

8

6

1

6

6

1

=A8*B8

9

Sum

30

100

Sum

=SUMMER(B3:B8)

=SUMMER(C3:C8)

10

11

Gjennomsnitt

3,33

Gjennomsnitt

=C9/B9

Nedenfor kan du se utregningene av gjennomsnittet i et ekte regneark.

Filer

Læringsressurser

Statistikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter