Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. StatistikkChevronRight
  4. Presentasjon av tallmaterialeChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her har vi samlet fagstoffet der vi ordner statistiske data i tabeller og presenterer dem i ulike typer av diagrammer. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • berekne og gjere greie for kumulativ og relativ frekvens, representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje

  • bruke rekneark i statistiske berekningar og presentasjonar