Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Tall og algebra i praksisChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tall og algebra i praksis

Vi trenger fortsatt litt algebra selv om hovedvekten her ligger på praktisk matematikk brukt på situasjoner der vi har prosentvise endringer.

Bannerbilde i emnet tall og algebra i praksis i faget 2P. Bilde.

Dette hovedemnet handler om å regne med prosent, vekstfaktor, suksessive renteberegninger og eksponentiell vekst i praktiske oppgaver. For å klare det må vi kunne litt mer om potenser, potensregning og tall på standardform, så vi starter med det. Deretter blir det litt repetisjon av prosentregning fra 1P/1P-Y. Vekstfaktor er det viktigste begrepet her. Så går vi raskt over til å se på prosentvis vekst i flere perioder slik som ved renteberegninger og andre endringer som skjer prosentvis. Da er vekstfaktoren et godt hjelpemiddel.

Dette hovedemnet er også grunnlag for hovedemnene som har med funksjoner og modellering å gjøre.

Emner

Tall og algebra i praksis

  • Potenser

    En potens har et grunntall og en eksponent. Her finner du mer om potenser, tierpotenser, standardform og rotuttrykk.

  • Tallregning

    Tallregning handler om å behandle tall i praktisk regning, bruke regningsartene, addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon.

Læringsressurser

Tall og algebra i praksis