Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. StyringsteknikkChevronRight
  4. KjemiChevronRight
  5. Organisk kjemiChevronRight
  6. ReaksjonsligningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Reaksjonsligninger

En reaksjonsligning er en skriftlig beskrivelse av en kjemisk reaksjon. Vi bruker de kjemiske formlene til alle stoffene som inngår i reaksjonen, og skiller råstoffene fra produktet med en pil.

Laboratorieglass med fargede væsker i. Foto.

Reaksjonsligning for dannelse av vann

Her er reaksjonsligningen for en reaksjon mellom hydrogengass og oksygengass, hvor vi får dannet vann:

H2+O2H2O

Pila i ligningen kan du lese som «går til». Det er altså hydrogengass og oksygengass som går til å bli vann.

Nå må vi gjøre litt regnskap over alle atomene i reaksjonen. Det er to hydrogenatomer i hydrogengass (H2), og det er to hydrogenatomer i vann (H2O). Det er altså to hydrogenatomer på hver side av pila, og slik må det være. Atomer av et spesielt grunnstoff kan ikke oppstå eller forsvinne i en kjemisk reaksjon.

Men hva med oksygen? Det er to oksygenatomer i oksygengass (O2), men bare ett oksygenatom i vann. Siden atomer ikke kan forsvinne i en kjemisk reaksjon, må det være noe galt i reaksjonsligningen.

Balansering av ligningen

Nå tenker du kanskje at dette må være den rette ligningen:

H2+O2H2O2

Stoffet H2O2 kalles hydrogenperoksid og er det stoffet man bruker for å bleike håret. Men hydrogenperoksid kan ikke lages ved å bare blande hydrogengass og oksygengass, så dette er også feil!

Svaret på dette problemet er at vi må «balansere» ligningen. Det vil si at vi må få forholdene mellom råstoffene riktig, akkurat som i en matoppskrift. Vi balanserer ligninger ved å sette et tall foran stoffene i reaksjonsligningen. Hvis vi setter tallet 2 foran H2, betyr det at to hydrogengassmolekyler inngår i reaksjonen.

Den ferdig balanserte ligningen blir slik:

2H2+O22H2O

Nå står det: To hydrogengassmolekyler og ett oksygengassmolekyl går til to vannmolekyler.

Hvis vi teller opp antall atomer på hver side av pila, ser vi at vi har fire hydrogenatomer på venstre side og fire på høyre side. For oksygen har vi to oksygenatomer på venstre side og to på høyre side. Ligningen går opp, og vi har balansert den.

Reaksjonsligninger er «oppskrifter» på kjemiske reaksjoner. De balanseres for å få de rette forholdene mellom utgangsstoffene og produktene.

Simulering fra Phet

Læringsressurser

Organisk kjemi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff