Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. ProduksjonChevronRight
  4. VisualiseringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Visualisering

Visualisering handler om å gjøre ideer og prosjekter synlige for andre. Det kan du gjøre både manuelt og digitalt. Industridesigneren Bård Eker forteller om hva det er viktig å tenke over når du skal formidle et produkt eller vise hvordan du ser for deg ditt prosjekt.

Når du skal videreutvikle en idé for produksjon, må du konkretisere den og gjøre den synlig. Du må visualisere den slik at den blir mest mulig forståelig og interessant for oppdragsgivere, kunder, brukere, produksjonsmedarbeidere, investorer og andre som kan være aktuelle for den videre prosessen.

To personer vurderer en prototyp. Foto.
Vurdering av en prototyp

Visualiseringen er en viktig del av produktutviklingen, og den kan ha flere virkninger:

  • Du vil kunne forbedre ideen din i selve visualiseringsprosessen
    – kanskje også få nye ideer.
  • Du vil få et klarere bilde av hvordan selve produksjonsprosessen kan eller må bli.
  • Kanskje må produksjonen deles opp, og du må konkretisere de ulike delene.