Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. ProduksjonsgangenChevronRight
 4. VerdikjedenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Verdikjeden

Verdikjeden beskriver hvordan et produkt eller en tjeneste blir til fra råvare og fram til et produkt som leveres til kunden.

Arbeider overvåker produksjonslinje. foto.
Arbeider overvåker produksjonslinje

En verdikjede gir et bilde av bedriftens samlede kundeoppfattede verdi­skapning med vekt på det arbeidet som må gjennomføres for å produsere, markedsføre og levere de produktene og tjenestene som tilbys. Disse aktivitetene er gruppert i en "kjede" fra leverandør til kundesiden og gir slik et bilde av det samlede arbeidet som utføres for å tilfredsstille kundens kjøpskriterier. Et av de viktigste poengene med verdikjeden er at den er uavhengig av bedriftens formelle organisasjonsstruktur.

En omformingsprosess

I prinsippet består all næringsvirksomhet i at innsatsvirksomhet, kalt produksjons­faktorer, gjennom verdiskapning omformes til produkter og tjenester. Denne omformingsprosessen, her kalt verdiskapning, er realitetene bak næringsvirksomheten.

Verdikjeden beskriver hvordan et produkt eller en tjeneste blir til fra råvare og fram til et produkt som leveres til kunden. Bildet er en "kjede" av innsatsfaktorer som omskaper råvarer og komponenter til et produkt som blir levert (og kanskje montert) hos en kunde. I kjeden finner vi også dem som driver med service og vedlikehold av produktet. Målet er å gjøre denne verdikjeden så effektiv som mulig.

Når vi betrakter verdikjeden, må vi derfor se bort fra en tradisjonell båstenkning hvor alle kun arbeider med sin del av prosessen. Verdikjeden må ses som en helhetlig prosess som skal gjøre bedriften konkurransedyktig. Det vil si at vi skal levere et konkurransedyktig produkt og samtidig være lønnsomme. En effektiv verdikjede kan både redusere kostnadene for bedriften samt øke konkurranseevnen overfor kundene.

Når vi skal bedre effektiviteten i verdikjeden, må vi arbeide på forskjellige plan:

 • Organisatorisk struktur.
  Vi må se på hvordan bedriften er organisert. Er det skapt hindringer som gjør samarbeid vanskelig? Er det en logistikksjef med et overordnet ansvar for effektiviteten i verdikjeden?
 • Styrings- og planleggingssystemer.
  Er de systemene og prinsippene vi bruker for å planlegge og styre materialstrømmen, hensiktmessige? Er de egnet til å fremme samarbeid i hele kjeden?

Logistikk

Materialadministrasjon – logistikk – er læren om vareflyt. Denne vareflyten starter der råvarer produseres, og slutter når forbrukeren har fått varen sin. Noen vil til og med forlenge denne kjeden helt fram til produktet er blitt søppel og enten destrueres, deponeres eller gjenbrukes.

Vi tenker oss denne vareflyten bestående av en kjede aktører som enten produserer, distribuerer eller forhandler varen. Kjeden kan bestå av mange ledd. Hvert ledd bidrar, hvert ledd tilfører varen eller produktet verdi. Denne kjeden av aktører kaller vi derfor verdikjeden. Målet er å gjøre denne verdikjeden – vareflyten – så effektiv som mulig. Vi må betrakte kjeden som en helhet og optimalisere den som en helhet.

Det er viktig å se både transportsystemet, lagersystemet, produksjonssystemet, salgs-, markedsførings- og økonomisystemet i bedriften i sammenheng. Vi må se den totale materialflyten i sin helhet, fordi dette gir et bedre totalresultat for bedriften.

Kontainere lastes mellom kai og skip. foto.
Logistikk er læren om vareflyt

Læringsressurser

Produksjonsgangen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Produksjon av en Mercedes E-klasse fra start til slutt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Hvordan Tesla Model S lages

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Audi Electric Motor Engine Factory

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.