Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknologi- og industrifagChevronRight
 3. ProduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Produksjon

Det er viktig å vite hva som skjer i en produksjon – fra råstoff til ferdig produkt.

Robotstyrt sveising av biler i en produksjonslinje. Foto.

Produksjonsfaktorer

For å produsere en vare eller tjeneste trenger vi også noen grunnleggende faktorer. Disse kaller vi produksjonsfaktorer, og de kan deles opp i tre hoveddeler:

 • Arbeidskraft: Det er arbeidsinnsatsen til de ansatte og eierne av bedriften.
 • Realkapital: produksjonsutstyr (maskiner, verktøy) og materialer som benyttes i produksjonen
 • Kompetanse: fagkompetanse og kunnskaper og produktene man produserer, som gjør bedriften i stand til å organisere arbeidskraften og realkapitalen på en best mulig måte

Produksjonsfaktorene settes inn i produksjonsprosessen. For å lykkes må en bedrift satse på tre faktorer: kvalitet, kunnskap og service.

Produksjonsprosessen

Produksjonsprosessen er den organiserte, bearbeidende virksomheten som skjer inne i bedriften, og som til slutt blir et produkt i form av en vare eller tjeneste som kundene vil kjøpe.

Produksjonsplanlegging

Før produksjon av produkter og deler skal gjøres, er det viktig at det er laget en plan for produksjonen. Dette gjelder enten produksjonen skjer i en liten bedrift eller i en større industribedrift. Planleggingen danner grunnlaget for både innkjøp av materialer og deler samt for bruk av verktøy og maskiner. Dette danner igjen grunnlag for blant annet prising av produktet (kalkyle).

Produksjonsgangen – fra råstoff til ferdig produkt

Med verdikretsløpet i en bedrift mener vi den måten bedriften omdanner innsatsfaktorene, kapital, arbeid og var er til produkter, som igjen gir økonomisk utbytte.

Det vil være normalt å ta utgangspunkt i hva som skal produseres, når produksjonen skal fastlegges. Operasjonsrekkefølgen avhenger selvsagt av det produktet som skal produseres, og den rekkefølgen som den produksjonsansvarlige velger å benytte. Dersom en bedrift framstiller bare ett produkt og planlegger å gjøre det i en lang periode, vil det som oftest lønne seg å legge stor omtanke i operasjonsrekkefølgen og også montere produksjonsutstyret slik at det i størst mulig grad tillater at delene flyter naturlig fra operasjon til operasjon.

Ved særlig stor produksjon av ensartede produkter vil det sannsynligvis lønne seg å investere i faste transportanlegg (rullebaner, transportbånd e.l.), som mer eller mindre automatisk overfører delene fra en operasjon til den neste. Ved hver maskin- eller operasjonsenhet er det gjerne en fast bemanning som er spesialisert på den operasjonen det dreier seg om.

Produksjon etter bestilling

Noen bedrifter er basert på å produsere ett og ett produkt. Som regel vil enkeltstykkproduksjon være bestillingsarbeid. Planleggingen starter ofte som en eller flere skisser av hva som skal produseres. Dersom kjøperen finner at en av skissene svarer til hva som forventes, vil den utførende som regel utforme et skriftlig pristilbud, som baseres på en kalkyle av hva arbeidet medfører av kostnader for materialer, underleveranser, lønn for utført arbeid, fortjeneste samt merverdiavgift (moms). Det tilbudet som utformes, skal inneholde innen hvilken tidsramme arbeidet skal utføres, samt hva kjøperen til slutt skal betale. Når enighet om dette er oppnådd, vil arbeidet kunne ta til. På basis av den avtalte utformingen av arbeidet vil den utførende kunne utarbeide eventuelle tegninger og beskrivelser av utførelse og detaljer.

Ofte vil produktet være utformet av en designer med relativt fast oppfatning av hvordan form, farge og materialvalg skal være. I noen tilfeller leverer bestilleren, kunden, svært detaljerte beskrivelser av produktet. Skal et produkt produseres i større antall og delene skal framstilles uavhengig av hverandre, er det nødvendig å beskrive hver enkelt del entydig samt hvordan de enkelte delene forholder seg til hverandre i det ferdige produktet.

Det er ytterst viktig at den/de som utarbeider tegningssettene, og som dermed indirekte fastlegger produksjonsforløpet, kjenner produksjonsutstyret og dets muligheter og begrensninger. Av særlig betydning er at det velges de mest kurante materialdimensjonene, samt at det velges sammensettingsmetoder og bearbeidingsmetoder som stemmer overens med de verktøy og maskiner og muligheter som bedriften har for øvrig.

Emner

Produksjon

 • Design

  Hvordan skal et produkt eller en gjenstand se ut? Å designe betyr å gi form til noe.

 • Alt starter med en idé. Veien til målet blir til gjennom god planlegging, samarbeid, økonomistyring og pågangsmot.

 • Som regel visualiserer vi det uferdige produktet ved hjelp av bilder, enten i form av en fysisk modell, i form av foto/video eller i form av tegninger.

 • Verktøy

  "Godt verktøy er halve jobben"! Dette utsagnet er både viktig og helt rett. Men hva er egentlig et verktøy? Vi går gjennom ulike typer.

 • Robotisering

  Robotteknologi brukes i svært mange yrker. Bli med inn i en verden som både gir muligheter og setter krav til produksjon, planlegging og kompetanse.

 • Drift

  For at det skal være best mulig drift, trenger vi gode rutiner, prosesser og vedlikehold for å få god produksjon av en tjeneste, utstyr eller produkt.