Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. TegningsforståelseChevronRight
  4. StykklisteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Stykkliste

Et produkt som er satt sammen av flere deler, blir tegnet både sammensatt og del for del. På sammenstillingstegningen legger man inn en stykkliste. Dette er en liste over blant annet alle delene som produktet består av, og hvilke materialer som er brukt for å lage de enkelte delene.

Solid Edge 504 Arbeidstegning - Sette inn stykkliste

Viktig informasjon

Hver del er nummerert, og har sin linje i stykklisten. Vanlig informasjon i stykklisten kan være:

  • Posisjonsnummer (delens nummer)
  • Konstruktør
  • Navn på delen
  • Materialtype
  • Materialstørrelse før maskinering
  • Antall brukt i sammenstillingen

Du finner instruksjon senere om hvordan man kan sette inn og tilpasse stykkliste i Solid Edge. Eksempel på bruk og plassering av stykkliste:

Bilde. Tekst som viser stykklisten i tegningsdokumentasjonen.
Stykkliste -SolidEdge 3D

Læringsressurser

Tegningsforståelse