Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. TegningsforståelseChevronRight
  4. Andre linjetyperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Andre linjetyper

I tillegg til grov hel-linje og fin stiplet linje har vi flere andre linjetyper. Der er mye annen informasjon enn konturer som skal vises i en tegning, og ulik informasjon presenteres med ulike typer linjer. Dette gjøres for å gjøre tegningen enklere å lese.

Bilde. Tegning av senterlinje.
Senterlinje

Senterlinjer

Senterlinjer blir tegnet med fin strekpunkt-linje. Denne linjetypen blir tegnet med samme tykkelse som fin hel-linje, men med vekselvis en kort strek og en prikk. Senterlinjen skal vise hvor senter på komponenten er. Eksempelet under viser en rund aksling. Sett fra enden vises senterlinjen som et kryss, og sett fra siden er senterlinjen tegnet langs senter av akslingen. Legg merke til at senterlinjen starter og slutter litt utenfor ytre konturlinje.

Bilde. Tegning av symmetrilinjer.
Symmetrilinje

Symmetrilinjer blir tegnet med samme linjetype som senterlinjene. En slik linje skal vise at en del er symmetrisk om denne linja. Det betyr at delen er speilvendt om linja. Dette gjør det enklere for oss å sette mål på tegninger, da vi bare trenger å sette mål på ene siden av delen.

Projeksjonslinjer eller overføringslinjer

Bilde. Tegning av projeksjonslinjer.
Projeksjonslinjer

Projeksjonslinjer blir tegnet med fin hel-linje. Denne har samme tykkelse som fin stiplet linje. Denne linjetypen kan brukes når man skal konstruere de ulike rissene. Tegningen over viser hvordan man har hentet informasjon fra et riss til et annet, via ei linje med vinkel 45 grader. Her har risset sett ovenfra blitt tegnet ved hjelp av informasjon fra de to andre rissene. Husk at når projeksjonslinjen er tegnet 45 grader fra hjørnet av hovedrisset, blir det samme avstand fra hovedrisset til begge de andre rissene når man bruker overføringslinjer.

Gjenger

Bilde. Tegning av innvendig gjenge.
Innvendig gjenge

Tegning av gjenger utvendig og innvendig gjør vi også med fin hel-linje. Fin hel-linje viser hvor gjengebunn er. Grov hel-linje viser for innvendig gjenge hvor stort hull man kan se. Med andre ord lillediameter til gjengen, eller den dimensjonen det er på boren man borer med før gjenging. For utvendig gjenge er det motsatt; Grov hel-linje viser stordiameter på gjengen, og fin hel-linje viser lillediameter. Huskeregelen her er at gjenger (fin hel-linje) skal tegnes på den siden av grov hel-linje der det er materiale.

Innvendige gjenger som er skjulte, blir tegnet med dobbel fin stiplet linje. En linje for lillediameter og en for stordiameter.

Gjenger i snitt

Snitt i flere plan. tegning.
Snitt i flere plan

Gjenger i snitt tegnes med grov hellinje for lillediameter, og fin hel-linje for stordiameter. Skraveringen skal gå hele veien inn til lillediameter. Dersom skruer står i hullet, skal de ikke tegnes som snitt, men som vanlig riss. Vi vil oppleve at denne regelen ikke blir fulgt når vi genererer arbeidstegninger fra 3D-modeller. Likevel er det greit å vite om regelen om man kommer borti tegninger som er tegnet manuelt.

Skravering

Skravering blir generelt tegnet med fin hellinje. Det finnes ellers mange ulike typer skraveringer for ulike typer materialer.

Målgrenselinjer og mållinjer

Bilde. Mållinje og målgrenselinje.
Mållinjer og målgrenselinjer

Målgrenselinjer og mållinjer blir også tegnet med fin hellinje. Mållinjen er den som har pil i endene, og målgrenselinjen er den linjen som pilene peker mot.

Læringsressurser

Tegningsforståelse