Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. ProduksjonChevronRight
  4. TegningsforståelseChevronRight
  5. Linjetyper for synlige og skjulte konturerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Linjetyper for synlige og skjulte konturer

Det er ikke bare hvor vi tegner strekene som betyr noe på en tegning. Det finnes også flere forskjellige strektyper som gir helt spesiell informasjon til den som leser tegningen. Her ser vi på de linjene som viser konturene på en del. En kontur vil si «knekkene» eller hjørnene man kan se og kjenne.

Linjetyper for synlige og skjulte konturer

I eksempelet med harddisken har vi bare tegnet de konturene vi ser. Det er også litt forenklet, da tilkoblingen for USB-kabel ikke er med på tegningen. Når man skal tegne med mer detaljer, må man skille mellom det man kan se, og det man ikke kan se. Dette gjør man ved å bruke ulike linjetyper.

  • Synlige konturer blir tegnet med grov hel-linje. Denne linjetypen er en sammenhengende linje med tykkelse 0,5 - 1 mm. Denne linjetypen har prioritet før alle andre. Det vil si at om der ligger en skjult kontur bak en synlig kontur, skal man bare tegne den synlige konturen. Ytterlinjen på risset er ALLTID en sammenhengende synlig kontur.
  • Skjulte konturer blir tegnet med fin stiplet linje. Denne linjetypen er tegnet som korte linjestykker med tykkelse 0,25 - 0,5 mm. Se eksempel under.

Handtegning med blyant

Dersom man tegner med blyant, er det vanlig å ha trykkblyanter med ulik tykkelse bly. Da er det 1,0 mm og 0,5 mm bly som blir brukt oftest. Når man bruker dataprogram til å lage tegninger, blir tegningen skarpere og lettere å lese når man bruker tynnere streker. Derfor er det vanlig å bruke 0,5 mm og 0,25 mm tykke streker. Forholdet mellom tykkelse på grov og fin linje skal alltid være 2:1.